S*I. N. C. Ind.

MSMI | Hisse senetleri - Değiş tokuş
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:

فلزات اساسی

Alt Kategori:

فلزات گرانبها غیرآهن

durum:

Permitted

Son: 11,900 0.67
Kapat: 11,880 0.83

Kar kaybı

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
224.016 Bin milyar 101.014 Bin milyar 87.58 Bin milyar

جمع درآمدها

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
224.016 Bin milyar 101.014 Bin milyar 87.58 Bin milyar

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
83.955 Bin milyar 49.342 Bin milyar 47.23 Bin milyar

سود ناویژه

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
140.061 Bin milyar 51.672 Bin milyar 40.35 Bin milyar

هزینه های عمومی و اداری

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
17.028 Bin milyar 7.174 Bin milyar 5.916 Bin milyar

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
1.98 Bin milyar 1.269 - Bin milyar 2.66 - Bin milyar

سود (زیان) عملیاتی

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
125.013 Bin milyar 43.229 Bin milyar 31.775 Bin milyar

سود قبل از کسر مالیات

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
128.599 Bin milyar 55.173 Bin milyar 30.247 Bin milyar

مالیات

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
7.053 Bin milyar 1.179 Bin milyar 856.3 milyar

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
121.546 Bin milyar 53.995 Bin milyar 29.391 Bin milyar

سود انباشته ابتدای دوره

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
53.03 Bin milyar 34.235 Bin milyar 23.281 Bin milyar

تعدیلات سنواتی

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
- 1.362 - Bin milyar 652.79 - milyar

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
- 9 - Bin milyar 17.5 - Bin milyar

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
11.7 - Bin milyar - -

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
23.4 - Bin milyar 18 - Bin milyar -

سود قابل تخصیص

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
139.477 Bin milyar 59.867 Bin milyar 34.519 Bin milyar

اندوخته قانونی

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
2.34 Bin milyar 1.8 Bin milyar 284.29 milyar

سود سهام مصوب سال جاری

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
25.35 Bin milyar 11.7 Bin milyar 9 Bin milyar

سود و زیان انباشته در پایان دوره

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
111.787 Bin milyar 46.367 Bin milyar 25.235 Bin milyar

سرمایه

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
101.4 Bin milyar 78 Bin milyar 60 Bin milyar

EPS خالص

2020-07-21
Mali yıl 2020-03-19
2019-07-15
Mali yıl 2019-03-20
2018-07-08
Mali yıl 2018-03-20
1,198.68 692.24 489.85
2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
161.923 Bin milyar 64.169 Bin milyar 224.016 Bin milyar

جمع درآمدها

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
161.923 Bin milyar 64.169 Bin milyar 224.016 Bin milyar

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
58.012 Bin milyar 23.735 Bin milyar 83.955 Bin milyar

سود ناویژه

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
103.911 Bin milyar 40.434 Bin milyar 140.061 Bin milyar

هزینه های عمومی و اداری

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
15.398 Bin milyar 3.084 Bin milyar 17.028 Bin milyar

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
15.377 Bin milyar 1.047 - Bin milyar 1.98 Bin milyar

سود (زیان) عملیاتی

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
103.891 Bin milyar 36.302 Bin milyar 125.013 Bin milyar

سود قبل از کسر مالیات

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
107.555 Bin milyar 37.585 Bin milyar 128.599 Bin milyar

مالیات

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
5.378 Bin milyar 2.803 Bin milyar 7.053 Bin milyar

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
102.177 Bin milyar 34.782 Bin milyar 121.546 Bin milyar

سرمایه

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
101.4 Bin milyar 101.4 Bin milyar 101.4 Bin milyar

EPS خالص

2020-10-21
Mali yıl 2021-03-19 6 ماهه
2020-07-20
Mali yıl 2021-03-19 3 ماهه
2020-07-11
Mali yıl 2020-03-19 12 ماهه / حسابرسی شده
1,007.67 343.02 1,198.68
2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
87.58 Bin milyar 82.338 Bin milyar 79.428 Bin milyar

جمع درآمدها

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
87.58 Bin milyar 82.338 Bin milyar 79.428 Bin milyar

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
48.069 Bin milyar 53.189 Bin milyar 57.864 Bin milyar

سود ناویژه

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
39.511 Bin milyar 29.149 Bin milyar 21.564 Bin milyar

هزینه های عمومی و اداری

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
5.698 Bin milyar 5.052 Bin milyar 5.847 Bin milyar

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
2.663 - Bin milyar 1.351 - Bin milyar 1.178 - Bin milyar

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
- - 1.178 Bin milyar

سود (زیان) عملیاتی

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
31.15 Bin milyar 22.746 Bin milyar 14.539 Bin milyar

سود قبل از کسر مالیات

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
30.505 Bin milyar 23.797 Bin milyar 15.578 Bin milyar

مالیات

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
959.97 milyar 697.31 milyar 327.1 milyar

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
29.545 Bin milyar 23.1 Bin milyar 15.251 Bin milyar

سرمایه

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
60 Bin milyar 60 Bin milyar 60 Bin milyar

EPS خالص

2018-06-13
Mali yıl 2018-03-20
2018-01-15
Mali yıl 2018-03-20
2017-12-19
Mali yıl 2018-03-20
492.42 384.99 254.18